EURO POL TOUR - Tour Operator
Uwaga
Szanowni Klienci,
biorąc pod uwagę obecną nadzwyczajną sytuację, w trosce o zdrowie Wasze oraz naszych pracowników do odwołania pracujemy dla Państwa zdalnie, spoza siedziby Biura. Wszystkie pytania, życzenia np. zmiany terminu wyjazdu czy też nowe rezerwacje oraz wszystkie inne bieżące sprawy prosimy kierować mailowo na adres rezerwacja@europol.com.pl, realizacja@europol.com.pl lub europol@europol.com.pl w godzinach 10.00-16.00 w dni powszednie. Staramy się odpowiadać niezwłocznie lecz nie później niż tego samego dnia.
Liczymy na zrozumienie i pozdrawiamy, Euro Pol Tour

UBEZPIECZENIE PODCZAS IMPREZ TURYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO POL TOUR (EPT)

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE SIGNAL IDUNA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

dla turystów uczestniczących w imprezach EPT wariant "STANDARD"

KLIKNIJ I POBIERZ

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI

(opcja dodatkowo płatna)

KLIKNIJ I POBIERZ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

w przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia

KLIKNIJ I POBIERZ

FORMULARZE ZGŁOSZENIA SZKODY

do dyspozycji w Strefie Agenta i Strefie Klienta lub prosimy o kontakt z nami
- prześlemy je Państwu mailem

KLIKNIJ I POBIERZ

INFORMACJE DODATKOWE

1. Warunki ubezpieczenia Klientów Biura Podróży Euro Pol Tour (EPT)
UBEZPIECZENIE WLICZONE W CENĘ IMPREZY TURYSTYCZNEJ EPT

1a/ Zakres ubezpieczenia:

Każdy Klient biorący udział w imprezie turystycznej organizowanej przez EPT , zgłoszony w umowie o uczestnictwo w imprezie truystycznej lub potwierdzonym przez EPT aneksie do umowy, jest ubezpieczony na podstawie polisy generalnej EPT nr M517078 w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna w wariancie "STANDARD".

Ubezpieczenie obejmuje:
- następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW (do 7.000 zł/osoba)
- koszty leczenia KL (do 15.000 EUR/osoba)
- ubezpieczenie podręcznego bagażu wg opisu warunków (do 800 zł/osoba)
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym OC (do 20.000 EUR/osoba).

Przez wszystkie w/w sumy ubezpieczenia w EUR rozumie się ich równowartość w zł.

1b/ Termin ubezpieczenia:

W przypadku dojazdu własnego - ubezpieczenie obejmuje czas wykupionego w EPT pobytu plus dwa dni przed rozpoczęciem i dwa dni po zakończeniu świadczeń. W przypadku dojazdu autokarem lub przelotu samolotem organizowanego przez EPT - ubezpieczenie obejmuje czas przejazdu / przelotu poza granicami Polski. Jeżeli Klient wykupił jednocześnie w EPT ofertę wypoczynku na miejscu - ubezpieczenie obejmuje również okres pobytu zakupionego w EPT.

1c/ Informacje dodatkowe:

- Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pobytu tylko poza granicami Polski.
- Należy podać organizatorowi (EPT) dane osób wyjeżdżających: imię, nazwisko, data urodzenia, numer paszportu (lub w krajach Unii - dowodu osobistego).
- Warunki ubezpieczenia są stale dostępne w biurach sprzedających imprezy, w EPT i na niniejszej stronie www.europol.com.pl/ubezpieczenie. Należy się z nimi zapoznać w momencie rezerwacji. Klient podpisując umowę o uczestnictwo w imprezie turystycznej jednocześnie potwierdza otrzymanie i znajomość tychże warunków.
- Zawierając umowę Klient deklaruje, iż jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie.
- Jako potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczeniowej Klient otrzymuje wyłącznie certyfikat, na którym podany jest numer polisy generalnej.
- EPT ubezpiecza wyłącznie osoby zgłoszone na umowie o uczestnictwo w imprezie turystycznej EPT lub w załączniku do umowy potwierdzonym przez EPT.
- Klientom wyjeżdżającym własnym środkiem transportu, którzy na dojazd i powrót planują więcej niż 2 dni w jedną stronę, gorąco zalecamy doubezpieczenie się we własnym zakresie przynajmniej od KL i NW na pozostałe dni pobytu poza granicami kraju.
- Umowa z klientem może wskazywać inny zakład ubezpieczeń niż Signal Iduna jeżeli wynika to z opisu oferty

2. Informacje o możliwości doubezpieczenia
UBEZPIECZENIE PŁATNE DODATKOWO

Istnieje możliwość doubezpieczenia w firmie EPT lub bezpośrednio w TU SIGNAL IDUNA:
- bagażu podróżnego gdzie ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop),fotograficzny oraz audio-video
- rezygnacji z imprezy turystycznej (RG) - ochrona przed finansowymi skutkami rezygnacji
- przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
- anulacji biletu lotniczego, autokarowego, promowego
- ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka,
- następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

Dotyczy ubezpieczenia od rezygnacji (RG) z imprezy turystycznej: Zawarcie takiego ubezpieczenia jest możliwe w momencie rezerwacji wyjazdu. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy obejmuje wyłącznie zdarzenia powstałe z przyczyn losowych np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, śmierć najbliższego członka rodziny. Należna opłata z tytułu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji wynosi 5% całkowitej wartości imprezy i opłaca się ją w całości przy dokonywaniu rezerwacji (podpisaniu umowy zgłoszenia na imprezę turystyczną). Przy anulacji imprezy lub rezygnacji opłata ta nie podlega zwrotowi. Sumę ubezpieczenia stanowi cena imprezy turystycznej - maksymalnie 17.000 zł lub cena biletu - maksymalnie 4.000 zł. Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej gwarantuje zwrot ewentualnych kosztów związanych z rezygnacją z imprezy zakupionej w biurze podróży.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
tel. +48 22 50 56 100, fax. +48 22 50 56 101

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 17:00.

CENTRALA ALARMOWA - zgłoszenia konieczności skorzystania z ubezpieczenia

Przed udaniem się do lekarza za granicą należy skontaktować się z Centralą Alarmową Inter Partner Assistance Polska S.A.

Tel.: 0048 22 864 55 26
Fax.: 0048 22 575 95 75
SMS: +48 661 000 888

Centrala Alarmowa poinformuje Państwa o sposobie postępowania, wskaże placówkę medyczną i po potwierdzeniu odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za zdarzenie, opłaci koszty wizyty lekarskiej oraz wykonanych badao w zakresie niezbędnym ubezpieczenia.
Centrala Alarmowa jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Witaj na stronie EPT!