EURO POL TOUR - Tour Operator

UBEZPIECZENIE PODCZAS IMPREZ TURYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO POL TOUR (EPT)

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE SIGNAL IDUNA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

dla turystów uczestniczących w imprezach EPT wariant "STANDARD"

KLIKNIJ I POBIERZ

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI

(opcja dodatkowo płatna)

KLIKNIJ I POBIERZ

KLAUZULA nr 2 - COVID

KLIKNIJ I POBIERZ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

w przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia

KLIKNIJ I POBIERZ

FORMULARZE ZGŁOSZENIA SZKODY

do dyspozycji w Strefie Agenta i Strefie Klienta lub prosimy o kontakt z nami
- prześlemy je Państwu mailem

KLIKNIJ I POBIERZ

INFORMACJE DODATKOWE

1. Warunki ubezpieczenia Klientów Biura Podróży Euro Pol Tour (EPT)
UBEZPIECZENIE WLICZONE W CENĘ IMPREZY TURYSTYCZNEJ EPT

1a/ Zakres ubezpieczenia:

Każdy Klient biorący udział w imprezie turystycznej organizowanej przez EPT , zgłoszony w umowie o uczestnictwo w imprezie truystycznej lub potwierdzonym przez EPT aneksie do umowy, jest ubezpieczony na podstawie polisy generalnej EPT nr 521034 w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna w wariancie "STANDARD".

Ubezpieczenie obejmuje:
- następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW (do 7.000 zł/osoba)
- koszty leczenia KL (do 15.000 EUR/osoba)
- ubezpieczenie podręcznego bagażu wg opisu warunków (do 800 zł/osoba)
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym OC (do 20.000 EUR/osoba).

Przez wszystkie w/w sumy ubezpieczenia w EUR rozumie się ich równowartość w zł.

1b/ Termin ubezpieczenia:

W przypadku dojazdu własnego - ubezpieczenie obejmuje czas wykupionego w EPT pobytu plus dwa dni przed rozpoczęciem i dwa dni po zakończeniu świadczeń. W przypadku dojazdu autokarem lub przelotu samolotem organizowanego przez EPT - ubezpieczenie obejmuje czas przejazdu / przelotu poza granicami Polski. Jeżeli Klient wykupił jednocześnie w EPT ofertę wypoczynku na miejscu - ubezpieczenie obejmuje również okres pobytu zakupionego w EPT.

1c/ Informacje dodatkowe:

- Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pobytu tylko poza granicami Polski.
- Należy podać organizatorowi (EPT) dane osób wyjeżdżających: imię, nazwisko, data urodzenia, numer paszportu (lub w krajach Unii - dowodu osobistego).
- Warunki ubezpieczenia są stale dostępne w biurach sprzedających imprezy, w EPT i na niniejszej stronie www.europol.com.pl/ubezpieczenie. Należy się z nimi zapoznać w momencie rezerwacji. Klient podpisując umowę o uczestnictwo w imprezie turystycznej jednocześnie potwierdza otrzymanie i znajomość tychże warunków.
- Zawierając umowę Klient deklaruje, iż jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie.
- Jako potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczeniowej Klient otrzymuje wyłącznie certyfikat, na którym podany jest numer polisy generalnej.
- EPT ubezpiecza wyłącznie osoby zgłoszone na umowie o uczestnictwo w imprezie turystycznej EPT lub w załączniku do umowy potwierdzonym przez EPT.
- Klientom wyjeżdżającym własnym środkiem transportu, którzy na dojazd i powrót planują więcej niż 2 dni w jedną stronę, gorąco zalecamy doubezpieczenie się we własnym zakresie przynajmniej od KL i NW na pozostałe dni pobytu poza granicami kraju.
- Umowa z klientem może wskazywać inny zakład ubezpieczeń niż Signal Iduna jeżeli wynika to z opisu oferty

2. Informacje o możliwości doubezpieczenia
UBEZPIECZENIE PŁATNE DODATKOWO

Istnieje możliwość doubezpieczenia w firmie EPT lub bezpośrednio w TU SIGNAL IDUNA:
- bagażu podróżnego gdzie ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop),fotograficzny oraz audio-video
- rezygnacji z imprezy turystycznej (RG) - ochrona przed finansowymi skutkami rezygnacji
- przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
- anulacji biletu lotniczego, autokarowego, promowego
- ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka,
- następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

Dotyczy ubezpieczenia od rezygnacji (RG) z imprezy turystycznej: Zawarcie takiego ubezpieczenia jest możliwe w momencie rezerwacji wyjazdu. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy obejmuje wyłącznie zdarzenia powstałe z przyczyn losowych np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, śmierć najbliższego członka rodziny. Należna opłata z tytułu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji wynosi 5% całkowitej wartości imprezy i opłaca się ją w całości przy dokonywaniu rezerwacji (podpisaniu umowy zgłoszenia na imprezę turystyczną). Przy anulacji imprezy lub rezygnacji opłata ta nie podlega zwrotowi. Sumę ubezpieczenia stanowi cena imprezy turystycznej - maksymalnie 17.000 zł lub cena biletu - maksymalnie 4.000 zł. Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej gwarantuje zwrot ewentualnych kosztów związanych z rezygnacją z imprezy zakupionej w biurze podróży.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
tel. +48 22 50 56 100, fax. +48 22 50 56 101

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 17:00.

CENTRALA ALARMOWA - zgłoszenia konieczności skorzystania z ubezpieczenia

Przed udaniem się do lekarza za granicą należy skontaktować się z Centralą Alarmową Inter Partner Assistance Polska S.A.

Tel.: 0048 22 864 55 26
Fax.: 0048 22 575 95 75
SMS: +48 661 000 888

Centrala Alarmowa poinformuje Państwa o sposobie postępowania, wskaże placówkę medyczną i po potwierdzeniu odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za zdarzenie, opłaci koszty wizyty lekarskiej oraz wykonanych badao w zakresie niezbędnym ubezpieczenia.
Centrala Alarmowa jest czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Witaj na stronie EPT!