EURO POL TOUR - Tour Operator

Regulamin udostępniania zdjęć

Jest nam bardzo miło, że zdecydowałeś/aś się na pokazanie, udostępnienie swoich wakacyjnych zdjęć.
Pamiętaj:

- możesz wysłać jednorazowo maks. 10 zdjęć na adres [email protected], większą ilość możesz przecież wysłać pocztą na CD lub DVD na nasz adres w Katowicach
- jedno zdjęcie nie może przekraczać 2,5 mb (2500 kb) - jeśli pojawi Ci się komunikat, że zdjęcie nie zostało wysłane - sprawdź po prostu wielkość pliku

- prosimy o wysyłanie zdjęć w formacie jpg lub gif ,
- aby formalnościom stało się za dość - przed wysłaniem zdjęć prosimy zapoznać się z regulaminem :)
REGULAMIN

 

1. Zasady przesyłania zdjęć i filmików

a/ Przesyłając zdjęcia do EPT oświadczasz, że jesteś ich autorem lub posiadasz zgodę na ich wykorzystanie i udostępnienie.
b/ Fotografie i pliki z filmem można przesyłać drogą mailową na adres [email protected] lub na płytach CD/DVD drogą pocztową. 
c/ Każda fotografia / plik video powinna zawierać: 
- tytuł
- krótki opis co przedstawia
- imię i nazwisko autora (do wiadomości administratora strony)
- Nick (lub imię i nazwisko) jakim ma zostać podpisane zdjęcie/film.
d/ Jedna osoba może przesłać nieograniczoną liczbę fotografii/filmów. 
e/ Zastrzegamy sobie prawo publikowania w naszych katalogach oraz na stronach www tylko najciekawszych jego zdaniem fotografii /filmów (w ocenie bierze udział jakość i temat, który one przedstawiają).

 

 

2. Wysyłając fotografie / filmy video udostępniający je oświadcza, że

a/ zapoznał sie z niniejszym regulaminem,
b/ jest osobą pełnoletnią,
c/ jest autorem wysłanej fotografii/filmu lub dysponuje pełnią praw, nieograniczonych w żaden sposób na rzecz osoby trzeciej,
d/ uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został na fotografii/filmie na nieodpłatną publikację ich wizerunków, chyba, że te osoby stanowią jedynie szczegół całości takiej jak np. krajobraz, ogólnodostępna impreza itp.,
e/ fotografia/film nie narusza przepisów obowiązującego prawa,
f/ bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem fotografii/filmu, w tym roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich lub prawa do wizerunku,
g/ wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przesłanych fotografii/filmów w całości lub we fragmentach przez EPT w celu promocji miejsc i oferty na stronach internetowych i w katalogach/broszurach EPT, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

 

3. Wysyłając fotografie/film użytkownik

a/ udziela EPT nieodpłatnej licencji umożliwiającej mu nieograniczone w czasie i przestrzeni korzystanie z fotografii w całości i we fragmentach,
b/ wyraża zgodę na obróbkę graficzną zdjęcia mającą na celu poprawę jakości lub usunięcie elementu przeszkadzającego w oglądaniu (np. daty wykonania),
c/ wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do kontaktu w/s przesłanych fotografii/filmów. Uczestnikowi przysługuje prawo wgladu do tych danych i ich poprawienia.


EURO POL TOUR (EPT)

Witaj na stronie EPT!