EURO POL TOUR - Tour Operator
O EPT / Zadaj pytanie
  1. Strona główna
  2. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Informujemy, że od 26.11.16 r. obowiązuje opubl. 25.11.16 r. w Dz. Ust. (poz.1900) Rozporz. Min. Sportu i Turystyki z dn. 21.11.16 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.Wszyscy touroperatorzy są zobowiązani do pobierania od klientów opłat na tzw. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, kwoty te mają zapewnić turystom bezpieczny powrót do kraju, lub zwrot wpłaconych pieniędzy.

Opłata jest obowiązkowa i zostanie uwzględniona w naszych systemach jako dopłata obligatoryjna.
Stawki:
1) Państw europejskich i pozaeuropejskich  z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 3 – 15 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
2) Państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 3 – 10 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
3) Krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej – 0 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy.

Kwota składki przekazywana jest w całości do Funduszu.

Witaj na stronie EPT!