FORMULARZ REJESTRACJI UMOWY O WSPÓŁPRACY
Aby zawrzeć umowę z Biurem Podróży Euro Pol Tour sp. z o.o. - organizatorem turystyki, prosimy wypełnić poniższe dane Państwa firmy.
Umowa


Nazwa krótka biura * Podaj skróconą nazwę swojego biura.
Pełna nazwa biura * Pełna nazwa, zgodnie z dokumentami rejestrowymi.
Dane adresowe
Ulica: * nr budynku *: nr lokalu: Adres - dane zgodne z dokumentami rejestrowymi.

Dane oznaczone gwiazdką są wymagane.
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Województwo: *
Numer telefonu: *
Numer faksu:
Adres strony WWW:
Główny adres e-mail: *
Forma własności - należy wybrać właściwą

Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub CEIDG:
Dane osobowe właściciela i wspólników *
(dodaj kolejnego)
Imię: Nazwisko: Pesel:
Osoba reprezentująca: *Imię: Nazwisko:
Dane ogólne
Numer NIP: *
Numer REGON: *
Numer RHB/KRS: * Nie dotyczy spółek cywilnych.
Dane administratora - kierownika centrali
  Imię: *

Nazwisko: *

Osobisty adres e-mail: *

Osoba ta będzie posiadała pełne uprawnienia administratora, otrzyma login i hasło. Będzie mogła dodawać nowych sprzedawców i oddziały.
Załącznik (dodaj następny)
Należy dołączyć dokumenty firmy - NIP, REGON, RHB/KRS, CEIDG itp.
Kliknij "dodaj nowy", aby dodać pole i wybierz plik z dysku komputera.
Dozwolone rozszerzenia plików: jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, xls, zip, 7z, gif, xls, xlsx, ppt
Potwierdzam prawdziwość powyższych danych. Oświadczam, że jestem uprawniony/a do zawarcia umowy o współpracy.